dimarts, 28 d’octubre del 2014

Escola Coral els Pinetons fa un Concert de Tardor al Teatre Auditori de Ripollet.

El proper dia 8 de novembre  a les 18.30, l'Escola Coral els Pinetons fa un Concert de Tardor al Teatre Auditori de Ripollet.

Les entrades a la venda estaran dijous dia 30 i divendres 31 a les 16.30 a la Sala de l'AMPA. Preu de les entrades 3 euros. 

dilluns, 20 d’octubre del 2014

Informació eleccions junta AMPA

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, els estatus de l’associació de mares i pares de l’escola Els Pinetons
de Ripollet estableixen un termini de 2 anys per realitzar el procés electoral de
renovació i/o elecció dels membres de la Junta Directiva de l’Associació. El darrer
mes de juny, prèvia consulta se us va informar que endarreriríem aquest procés
fins l’octubre, per tant, s’engega aquest procés.

Així mateix, us recordem que NOMÉS PODRAN PRESENTAR CANDIDATURA I
VOTAR AQUELLS MEMBRES SOCIS DE L’AMPA QUE HO SIGUIN ABANS DE LA
FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES, que estiguen
al correntdel pagament de les seves quotes, rebuts d’activitats i serveis
 gestionats per l’associació.

CANDIDATURES
Totes les candidatures presentades hauran de ser candidatures CONJUNTES (o
tancades):
Candidatures CONJUNTES són les formades per un grup de socis/e que s’uneixenper a presentar-se
se com a grup, especificant els càrrecs de cadascun d’ells en la
Junta directiva: President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a i Secretari/a 

Com ja us hem informat, qualsevol soci o sòcia té dret a presentar candidatura.
Animem a tothom a presentar-se i desenvolupar els vostres projectes i propostes.
Recordant-vos però, que tingueu present que qualsevol càrrec implica una
dedicació de temps per part dels seus integrants ja que d’això DEPEN EL BON
FUNCIONAMENT dels serveis que els infants fan servir de manera habitual.

PROCÈS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES I ELECCIONS.
Tots aquells socis i/o sòcies de l’AMPA Interessats a presentar candidatura
tancada per formar part de la Junta Directiva de l’Associació podreu fer-ho
fer emplenant l’imprès a tal efecte (espai de l’AMPA o per correu electrònic adjunt),
des del 20 fins el 24 d’octubre de 2014. Aquest imprès es lliurarà de l’AMPA o a la bústia dins d’un SOBRE TANCAT amb les fotos dels candidats i els noms. Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, aquestes s’exposaran públicament en els taulers d’anuncis de l’AMPA, a la plana web dell’associació ampaelspinetons.blogspot, com i s’enviarà per correu al socis, per tal de publicitar totes les candidatures entre els socis. 

La publicació de candidatures es realitzarà des del 27 d’octubre d’o ctubre fins el 6 de novembre de 201. Divendres 7 de novembre es procedirà a realitzar l’elecció urnes. Més endavant publicarem els horaris de votació i la seva ubicació.

RESUM PROCÈS D’ELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA AMPA PINETONS

- Del 20 al 27 d’octubre 2014 (ambdós inclosos): termini de presentació de
candidatures conjuntes. 

- Del 28 d’octubre al 6 de novembre de 2014 (ambdós inclosos):
inclosos Període de publicació de candidatures presentade.

.- Dia 7 de Novembre de 2014 (divendres): Elecció de Junta Directiva d’AMPA
Escola Els Pinetons mitjançant votacions en urna. 

PRESENTEU LES VOSTRES CANDIDATURES SI TENIU QUALSEVOL DUBTE AL RESPECTE, PODEU ADREÇAR-VOS A LA SALA DE L’AMPA, PER TELÈFON DE CONTACTE, PER CORREO ELECTRÒNIC 

Candidatura conjunta
Informació Eleccions 

Gràcies per la vostra col·laboració.
Junta AMPA
AMP Els Pinetons