dimecres, 30 de juny del 2010

Reunión de la AMPA

El próximo lunes día 5 de 18:00 a 20:00 se tendrá la primera gran reunión del AMPA.

El orden del día es:

Situación de la AMPA.
-Estado de la AMPA y de sus distintas comisiones.
-Creación de nuevas comisiones.
-Participantes y elección si es posible de vocales de comisiones.
-Aprobación de cuota de la AMPA para el curso 2010-11.
-Próximas reuniones. CECOC, L'interruptor y Dirección de colegio.
Ruegos y preguntas.

Duración de la reunión 2 horas.

dimarts, 29 de juny del 2010

Educación desde el útero.

Sin duda el programa de Redes es una maravilla. Y este video es un ejemplo.

"Nueve meses de embarazo con controles regulares a la madre y al feto… pero ¿alguien tiene en cuenta el estado emocional de la embarazada? ¿Somos conscientes de que el estrés de la madre llega hasta su bebé? Eduardo Punset descubre, de la mano de la investigadora en psicobiología perinatal del Imperial College London, Vivette Glover, la estrecha relación entre las emociones y la vida en el útero materno."

 

diumenge, 27 de juny del 2010

Projecte d’espais exteriors (Esborrany)

el cert és que avui existeix una relació inversament proporcional entre el manifest interès dels educadors pel joc (expressat en infinitat de cursos, conferències, tallers..) i l’escassa atenció donada als jocs que es despleguen cada dia als patis de les escoles” Pàvia 1998

Documentació


1. INTRODUCCIÓ


Aquest és un document inclòs al Projecte Educatiu de l’escola pública Pinetons, ubicada a Ripollet, municipi del Vallès Occidental i construïda el 2007. Està elaborat per la comunitat educativa del centre: equip de mestres, infants, pares i mares i tots aquells agents externs que han volgut participar del projecte (quan ho tinguem fet es citen alguns, rollo jardinet, patronat ocupació, alguna empresa, ajuntaments...).


Com a centre de nova construcció vol tenir en compte tots aquells indicadors i possibilitats educatives per potenciar l’aprenentatge integral dels infants. En aquest sentit, el joc és una eina mitjançant la qual els nens i les nenes aprenen de manera significativa.


Segons Javier Elzo, catedràtic de la Universitat de Deusto, l’educació informal que es dóna a les escoles és tant important com la que es desenvolupa dins de les aules: als passadissos, parlant amb els amics, amb els mestres, al pati...és en aquests espais on els infants estableixen relacions socials mitjançant les quals aprendran a participar a l’escola, tot desenvolupant les seves potencialitats educatives.


2. ELS ESPAIS EXTERIORS DE L’ESCOLA: EL PATI


Durant la planificació i la construcció de la nostra escola, els espais interiors s’han dissenyat i desenvolupat amb molta professionalitat i cura. Els exteriors, tanmateix tot i complint tots els requisits mínims prescrits, no s’han completat i han quedat lluny d’aprofitar les possibilitats riques i creatives que el terreny ofereix. Al llarg de l’educació infantil i de primària els espais oberts tenen la mateixa importància educativa que els espais interiors.


Hem elaborat aquest projecte de pati, mantenint els principis del Projecte Educatiu, per aprofitar millor els recursos que té l’escola. Volem dur-lo a terme, com un procés d’aprenentatge per a tota la comunitat educativa, comptant amb la participació dels infants, el professorat, els pares i mares, i altres persones i entitats del nostre entorn immediat, Ripollet.


Atesa la filosofia de la nostra escola segons la qual, la participació i la corresponsabilitat són eixos fonamentals, volem comptar amb la prestació de serveis i maquinària del nostre ajuntament i l’ajut econòmic d’empreses privades de Ripollet.

Actualment, especialment el pati d’escola infantil, és un espai pobre d’estímuls que pot oferir múltiples possibilitats de:


 • relacions : intimitat, treball en equip, joc col·lectiu, joc simbòlic, diferents espais –diferents formes de relació interpersonal

 • sensacions, percepcions : medi agradable – més gaudiment (verd, flors, aromes, colors, textures...) més impuls

 • vegetació : coneixement de medi natural, canvi cíclic, cura de les plantes, usos de les plantes, relació de les plantes entre elles, etc.

 • educació ambiental : sensibilitat, observació, intervenció, necessitats / responsabilitat.

 • moviment : desnivells, preveure i controlar el risc, etc.


La situació actual del pati de l’escola presenta tot un conjunt de mancances de diferents tipus:


 • un espai únic, poc estimulant, que només permet activitats monòtones (sorra) i repetitives sense possibilitat d’aportar nous aprenentatges.

 • poca vegetació, poc mobiliari i un espai absolutament permeable a l’exterior, sense cap tipus d’intimitat.

 • consideracions de seguretat : l’excés de sorra i el seu poc manteniment fa que es produeixin grans forats que suposen un perill per als nostres infants.

 • consideracions d’ombra : no hi ha un espai on els infants puguin guarir-se del intens sol dels darrers mesos del curs.

 • i en cap cas és un espai coherent amb els continguts del nostre Projecte Educactiu.


3. OBJECTIUS


3.1. OBJECTIUS PRINCIPALS


1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola.


2. Millorar l’ús del pati


3. Millorar la seguretat del pati

4. Adaptar les condicions de l’entorn, dels espais exteriors als infants


5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir i diversificar l’ús quotidià com a part de les activitats diàries i d’aprenentatge.3.2. OBJECTIUS DETALLATS


 1. Potenciar les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure que ofereix l’espai exterior de l’escola, aconseguint una continuïtat entre l’interior i l’exterior.


1a. Millorar l’equipament del pati (sorrals diversos, tobogan amb circuit, desnivells, ...)

1b. Desenvolupar espais variats per al joc lliure i simbòlic, diversificar l’ús (fer “espais” com a l’interior, casetes, banquets, troncs: polivalent – fer rotllana, fer caminet amb desnivells, exercicis de psicomotricitat... taules i cadires per al seu ús exterior.

1c. Dissenyar i plantar (jardins de papallones, plantes i arbustos autòctons (xerojardineria))

1d. Fer una redistribució d’espais amb un disseny acurat i introduint vegetació variada que doni als infants, més responsabilitat sobre el seu espai de pati.


2. Millorar l’ús del pati


2a. Condicionar l’ús del patí en condicions meteorològiques adverses: pluja i sol intens (casetes, tendals...)

2b. Més equipaments que permetin la varietat del joc, no reduir-lo a fer forats o jugar amb la sorra, com passa actualment.

2c. Adaptar les possibilitats del pati a les necessitats dels infants (per grups d’edat...)


3. Millorar la seguretat del pati

3a. adaptar els equipaments i materials als infants en condicions de seguretat

4. Millorar l’aspecte de l’entorn dels infants als espais exteriors

4a. Zona vegetada : heures, flors variades, plantes autòctones, zones de prat...

4b. Camins de fusta o pedra


5. Desenvolupar un Pla educatiu de pati, conjunt d’activitats, enriquir l’ús quotidià com a part de les activitats diàries...

5a. rotllana fora, en moments que el temps ho permeti

5b. observació, experimentació amb el seu espai més immediat

5c. psicomotricitat, recorreguts pel propi pati que els facilitin l’aprenentatge dels moviments del seu propi cos, i els ajudin a millorar-los.

5d. dinàmiques de grup

Volem aconseguir a partir del projecte de pati : començar a desenvolupar una educació ambiental integral4. RELACIÓ DEL PROJECTE AMB EL PEC DE L’ESCOLA: PARTICIPACIÓ i CORRESPONABILITAT


Aquest projecte té com a finalitat la remodelació i adaptació dels espais exteriors de l’escola Pinetons i, per això, són necessaris els recursos materials i humans que s’especificaran al següent apartat. Seguint un dels eixos centrals del PEC aquests recursos es buscaran implicant a tota la comunitat educativa: mestres, pares i mares, infants, agents externs relacionats...amb l’objectiu de potenciar la seva participació en el projecte, des del disseny, passant pel desenvolupament i execució material del mateix.


Aquesta participació en els projectes de l’escola implica una doble vessant on tots poden contribuir a millorar l’escola i, per tant, es fan responsables. Així, es generaran dinàmiques de corresponsabilitats adquirides per tota comunitat educativa tal i com estableix la LEC.


Igualment, aquesta implicació de tota la comunitat és un bon exemple de solidaritat i empatia per tots els infants, què estan aprenent, no només una educació formal plena de continguts didàctics sinó també a desenvolupar-se socialment amb valors cívics...l’escola com a microsocietat en potencia.


5. ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS


5.1. QUÈ ÉS VOL FER?


Veure el plànol de desenvolupament d’activitats i propostes


5.2. COM ES FARÀ?


Veure el plànol de desenvolupament d’activitats i propostes


5.3. RECURSOS NECESSARIS: MATERIALS, HUMANS I FUNCIONALS


PRESSUPOST, NECESSITAT DE RECURSOS


Relació de recursos necessaris


El pressupost per poder portar a terme el projecte és molt limitat. Per això, ens agradaria molt aprofitar aquesta mancança i convertir-la en una oportunitat : aprofitar el procés com una manera d’actuar de forma conjunta.


Davant de l’austeritat pressupostària volem prendre l’iniciativa i maximitzar els recursos propis :


- aprofitar els coneixements dels pares referents al disseny, als temes tècnics, contactes amb entitats o associacions... per tal d’aconseguir material, mà d’obra, en general la participació de la comunitat educativa – infants, pares/mares/avis, mestres, veïns...

- aprofitar l’experiència d’altres escoles de Ripollet

- buscar l’assessorament de l’equip de la casa de Natura

- aprofitar també l’experiència adquirida al llarg dels anys per l’equip de mestres per saber el més necessari per iniciar les obres de millora.

- aprofitar els recursos municipals: patronat d’ocupació, regidoria de medi ambient...


Per això voldríem contar amb :


- pressupost de l’AMPA

- pressupost de l’Escola

- Subvenció de l’Ajuntament, Generalitat?????

- Ajut dels serveis de l’Ajuntament (transport, maquinaria, mà d’obra de la Brigada..., )

- ajuts econòmics d’entitats privades de Ripollet
ANNEX


PLA DE DESENVOLUPAMENT DE JARDINERIA, EQUIPAMENTS I ACTIVITATS


Resum esquemàtic de propostes

Propostes Detallades

EQUIPAMENT:


Sorral: volem tenir sorrals més petits, repartits a l’espai exterior..... quina forma, quin volum, amb sorra, escorça de pi, pedretes,... explicar-ho detalladament. Com/qui es dissenyarà (cal assessorament? Casa de natura, etc.) , necessitats de mà d’obra, necessitats de maquinària? Quins recursos tenim? Gent: know-how/material/màquina. Etc. Què val aproximadament?

Tobogan:

Casetes:

Cabana:

Tendal:

Jocs d’aigua:
CALENDARI, ETAPES

6. AVALUACIÓ DEL PROJECTE.


Av. Inicial, procesual i final en relació amb els objectius marcats.

Aquest apartat s’ha d’anar fent en funció del procés, que es faci ...


divendres, 25 de juny del 2010

L’estiu a la Revista 2.0. La revista Els pinetons num 4

S’acosta l’estiu i tindrem la possibilitat de jugar a l’aire lliure o poder realitzar visites a llocs interessants. jugar i visitar.

- Excel·lent pàgina web de jocs infantils: http://www.muchosjuegos.net/c/Juegos/Infantiles
- Jocs per a festes: http://www.guiadelnino.com/ocio/juegos/17-juegos-para-fiestas-infantiles
- Jocs a la platja: http://padres.facilisimo.com/reportajes/trucos-y-consejos/juegos-infantiles-en-la-playa_174045.html
- Jocs i aprenentatges de tot tipus: http://www.cuadernointercultural.com/actividades-juegospara-campamentos

I si volem anar a veure coses aquest estiu tenim diverses opcions:
- Agenda d’activitats amb nens a Barcelona: http://www.cyberpadres.com/tiempo_libre/carteleras/agenda/barna/agenda_barna.html
- Museus i altres llocs per a anar amb ells: http://www.psicologoinfantil.com/museosbarcelona.htm

http://barcelona.salir. com/otros_servicios-actividades_para_ninos.actividades_infantiles

Per descomptat, totes aquestes webs estan a http://delicious.com/larevistapinetons
Si desitges informar de webs interessants, pots enviar
un correu a: larevistapinetons@gmail.com

dimecres, 23 de juny del 2010

OPINEN- Artícle d'opinió de la Revista Els pinetons num 4

Últimament és freqüent que a les converses entre mares i pares de la nostra comunitat surti la paraula “bolet”. No és que de cop i volta ens haguem afeccionat massivament a una menja tan apreciada, és que el proper curs a l’escola hi haurà un “bolet”.


Potser cal explicar què volem dir quan diem que tindrem un bolet. A Ripollet, igual que a altres poblacions, té escoles d’una línia, de dues línies i una de tres línies. Aquestes escoles ofereixen un nombre de places que no sempre tenen la capacitat d’acollir les necessitats d’escolarització del municipi.

Quan es dóna aquest cas s’adjudica un grup de 25 infants a algun dels centres de la població. Els criteris per acollir aquest grup és que l’escola acollidora tingui espai físic i que no en tingui un altre d’adjudicat.

Com veieu la creació d’un bolet hauria de ser una situació excepcional però malauradament a Ripollet ja portem tres anys amb un dèficit de places ofrenades per la quantitat de noves sol·licituds. Aquesta situació any rere any està empitjorant: aquest curs escolar s’han hagut de formar dos bolets – un al Ginesta i un altre al Pinetons.

No és difícil concloure que la Generalitat de Catalunya, amb la creació d’aquests bolets, no està donant una solució definitiva al problema. La situació es resoldria amb la construcció d’una nova escola on acollir l’excés de places escolars o, si més no, amb la creació d’una nova línia allà on això sigui factible (escoles amb terreny suficient que permetin l’ampliació de l’edifici).

Des de les famílies estem tips de “bolets” amb els quals no només s’ocupen espais destinats a fer diverses activitats per als nostres fills i filles, sinó que també compliquen el desenvolupament dels projectes d’escola. Reivindiquem una escola pública i de qualitat i això passa per una millora de l’inversió en educació, tant pel que fa a mitjans humans com a instal·lacions.

Malgrat tot, davant d’aquesta situació, l’escola acollirà aquest infants i les seves famílies amb el màxim de garanties i qualitat tant pel que fa a aspectes pedagògics com relacionals i afectius.

Des del primer moment que l’escola Els Pinetons va iniciar la seva trajectòria educativa hem tingut la ferma voluntat de ser tres escoles petites en una escola gran. La identitat de l’escola petita té un pes específic en com s’organitzen els espais i els projectes d’escola. És un dels nostres trets d’identitat.

Aquesta visió no deixarem de tenir-la per la incorporació d’un grup de tres anys, estem cercant les fórmules més idònies que garanteixin el mateix funcionament que hem tingut fins ara. Hem estat analitzant totes les possibilitats i tots els punts de vista, els aspectes positius i aspectes negatius de diferents organitzacions, hem reflexionat sobre com reubicar els grups d’infantil per tal de continuar mantenint un sistema de relacions de qualitat entre els infants, les famílies i l’equip de mestres.

No tenim el més mínim dubte que ho aconseguirem.

dimarts, 22 de juny del 2010

Revista. Base de datos de enlaces de interés.

En la comisión de la revista se lleva un tiempo recopilando un montón de enlaces interesantes, de todo tipo de temas, desde páginas de cuentos, artículos, noticias, entrevistas, videos, todas relacionadas con la educación.


Para ello utilizamos una herramienta que se llama Delicious y que os recomendamos si deseáis guardar vuestros enlaces favoritos fuera del navegador y siempre disponible desde cualquier sitio.

Todo ese conjunto de enlaces lo podéis consultar aquí

http://delicious.com/larevistapinetons


Por otro lado si queréis acceder a las revistas que se han hecho hasta ahora tenéis este enlace donde os las podéis descargar.

http://www.escolapublicaelspinetons.cat/revista-escolar.htmlSi tienes enlaces interesantes los puedes enviar a larevistapinetons@gmail.com

dilluns, 21 de juny del 2010

Programa Redes. Punset

Punset lleva varios años con su programa de redes y estos dos o tres últimos tienes bastentes programas que están orientados a la educación.

Dejamos una entrevista a Claudio Naranjo, que es psiquiatra y escritor chileno. Naranjo pone acento en los aspectos emocionales y espirituales del proceso de aprendizaje y en la relación personal y transformadora que ocurre en dicho proceso.----------------------------------------------------------------------------------------------


AMPA-FACEBOOK

Ya se puede seguir al AMPA desde Facebook. Para que esteis informados de todo lo que se publica en este blog.

Hemos habilitado una página de FAN's del AMPA Els pinetons de Ripollet. No confundir con el de la Garriga

Bien podeis haceros fans desde el link que tenemos en el lateral del blog o bien si teneis cuenta ya en Facebook buscarnos y solicitiar amistad o haceros fans.

diumenge, 20 de juny del 2010

OBJECTIUS DE L'AMPA

1. PARTICIPACIÓ
Buscar més participació i implicació dels pares i mares, que puguin dedicar temps.

2. TRANSPARÈNCIA
Fer un calendari de reunions informatives, per a tots els membres de l’AMPA.

3. COMUNICACIÓ
a. Vincular les tres entitats internes (Consell d’escola, Famílies delegades i AMPA)
b. Diversificar i optimitzar els canals d’informació amb les famílies (notes “motxilleres”, correu electrònic, web de l’AMPA, cartells informatius)
c. Atenció personalitzada setmanalment (assessorament de
dubtes, queixes, propostes...)
d. Creació de la Comissió de benvinguda a les novesfamílies de P3 per explicar la línia pedagògica i funcionament de l’escola. des del nostre punt de vista.

4. FINANÇAMENT
Millorar la situació econòmica de l’AMPA, recerca de subvencions.

5. COL·LABORACIÓ / MEDIACIÓ
Col·laboració amb la direcció de l’escola, sempre representant l’interès de les famílies i els infants. Resolució de conflictes mitjançant la mediació.

6. COMISSIONS
Dinamitzar les comissions gestionades per l’AMPA que actualment són: Fora escola, Fora escola esportiu, Menjador, Acollida, Pati, Festes, Revista.

7. ENTORN
Establir i promoure la relació amb altres escoles, AMPAs i entitats de Ripollet

dimecres, 16 de juny del 2010

Reunión día 15 junio 2010 Ayuntamiento

Reunión en el Ayuntamiento del Consell Escolar Municipal.
Se trataron 8 puntos.
Que afecten directamente al colegio fueron 3.

1º Aprobación del nombre del nuevo instituto.
El nombre elegido es Marta Mata.
Se realiza la votación y acaba en empate.
El hecho de elegir nombre y el resultado de la votación no es relevante. Lo relevante es que está en marcha un nuevo instituto y por el nombre elegido podemos suponer que el proyecto pedagógico del nuevo instituto puede ser parecido al de nuestro colegio.


Para los que no estén informados sobre el nuevo instituto dejo los siguientes enlaces.

Sessió ordinària del ple municipal del 27 de maig 2010

Ubicación del nuevo instituto.


Ver General en un mapa más grande

2º Se mantiene una beca para todos los alumnos que vivan en Ripollet de 36 euros.
Esta beca vendrá previamente mediante un correo explicando los pasos para poder cobrarla.

3º Construcción de la valla que delimite el nuevo espacio que pertenece al colegio.
La ubicación de este espacio es la línea imaginaria que seguiría lo que delimita nuestro colegio con el colegio Ginesta hasta la guardería La Verema.
El ayuntamiento comenta que puede poner la mano de obra para la construcción pero no para los materiales de la valla. Esto es responsabilidad de la Generalitat y que por ahora no han contestado a las peticiones. Recordar que el conseller Maragall se comprometió a realizarla.

Comentar que este espacio es una cesión de uso del Ayuntamiento no es espacio propio del colegio